Γίνε Δημότης Αγίας Παρασκευής. Γίνε Μέρος της Λύσης.

Γ

Γνώριζες ότι,

Η Αγία Παρασκευή έχει περίπου 100.000 κατοίκους αλλά 59.000 εγγεγραμμένους δημότες και μόλις 24.000 ψήφισαν στις τελευταίες δημοτικές εκλογές ;

Αν είσαι κάτοικος της Αγίας Παρασκευής, γίνε δημότης με μια απλή διαδικασία είτε στον Δήμο (τμήμα Δημοτολογίου) , είτε στο ΚΕΠ.

Ως δημότης της πόλης που κατοικείς: 

  • αποκτάς το δικαίωμα να αποφασίζεις για αυτούς που σε εκπροσωπούν στο Δημοτικό Συμβούλιο ή ακόμη, γίνεσαι ενεργός πολίτης συμμετέχοντας στο κοινά,
  • βοηθάς την πόλη μας να αποκτήσει μεγαλύτερη πρόσβαση σε χρηματοδοτήσεις, από τη στιγμή  που η απογραφή αποτυπώνει τον πραγματικό πληθυσμό,
  • μεγαλώνεις τη δημοκρατική φωνή των πολιτών και συνεπώς την ίδια τη δύναμη της πόλης μας.

 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΜΕΤΑΔΗΜΟΤΕΥΣΗΣ

Σύμφωνα με τη νομοθεσία, για τη μεταδημότευση απαιτείται κάποιος να κατοικεί μόνιμα δύο (2) χρόνια στο δήμο και αυτό αποδεικνύεται με δύο λογαριασμούς από ΔΕΚΟ εκ των οποίων ο ένας είναι προ διετίας κι ο άλλος πρόσφατος ή δύο φορολογικές δηλώσεις.

Η διαδικασία μεταδημότευσης μπορεί να διεκπεραιωθεί είτε στο Δήμο, είτε μέσω ΚΕΠ.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΔΗΜΟΤΕΥΣΗ

Μεταδημότευση οικογένειας & άγαμου ενηλίκου

  1. Αίτηση χορήγησης βεβαίωσης μόνιμης κατοικίας (διατίθεται από το Δήμο Αγίας Παρασκευής σε προτυπωμένο έγγραφο)
  2. Φωτοαντίγραφο φορολογικών  δηλώσεων ή αντίγραφα εκκαθαριστικού σημειώματος των δύο τελευταίων ετών στα οποία να φαίνεται η κύρια κατοικία τους στην Αγία Παρασκευή με συμπληρωμένη ΔΙΕΤΗ ΠΑΡΑΜΟΝΗ.
  3. Πρόσφατο Λογαριασμό Δ.Ε.Η. ή Ο.Τ.Ε. ή Ε.Υ.Δ.Α.Π ή ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ όπου αναγράφεται το όνομά του/της αιτούντος/σας και η διεύθυνση κατοικίας του στην Αγία Παρασκευή.
  4. Αίτηση Μεταδημότευσης (διατίθεται από το Δήμο Αγίας Παρασκευής σε προτυπωμένο έγγραφο)
  5. Φωτοαντίγραφα Αστυνομικής Ταυτότητας του/της αιτούντος/σας

Για τα έγγαμα ή συμβιούντα ζευγάρια τα δικαιολογητικά μόνιμης κατοικίας απαιτούνται μόνο από τον έναν. 

Μεταδημότευση λόγω γάμου με δημότη

  1. Αίτηση Μεταδημότευσης (διατίθεται από το Δήμο Αγίας Παρασκευής σε προτυπωμένο έγγραφο)
  2. Φωτοαντίγραφο Αστυνομικής Ταυτότητας του/της αιτούντος/σας

Σε μεταδημοτεύσεις λόγω γάμου πρέπει πρώτα να δηλωθεί ότι ο γάμος στο Δήμο προέλευσης και μετά να κατατεθεί αίτηση μεταδημότευσης. 

 

Γίνε δημότης Αγίας Παρασκευής

Γίνε μέρος της λύσης

 

4 σχόλια

Dimitris Maziotis

ΔΙΑΒΑΣΤΕ